Home

 AURORA është kompani më traditë 20 vjeçare.

U themelua në vitin 1992 si biznes privat duke tejkaluar sfidat e shumta që ballafaqohen bizneset në fillim të jetës së tyre. 
Kompania është lider në treg që disponon një gamë të gjerë të produkteve si dhe shërbime të një standarti të lartë.
Njihet si kompani moderne me shërbime profesionale që ka një reputacion të një kompanie që kujdeset për klientet e saj.
Aurora si kompani është e fokusuar në integrimin e produkteve më të reja në rrjetin e elektrikës, duke filluar nga kabllot më të thjeshta deri tek teknologjia e fundit e automatikës.